Beyazıt Gülercan

Beyazıt Gülercan

Ezel
Mümtaz Uçar
Ezel’in babası.60 yaşlarında bir eski toprak.Eski marangozlardan,iyi bir zanaatkar.Geleneksel değerlere bağlı,standart bir aile babası.Eşine,çocuklarına,ailesine düşkün.Özellikle Ömer’e daha bir düşkün.Evlatlarına karşı sert değil ama bir miktar mesafeli.Sağlam karakterli,dürüst bir adam.Çocuk yaşta çalışmaya başlayıp yıllar boyu çalıştıktan sonra hastalığı nedeniyle çalışmaya devam edememiş.Elden ayaktan düşmemiş,hala birkaç parça çalışıyor ama düzenli bir iş temposunu kaldıramıyor.Oğlunun ölümü onu yıkmamış ama fena sarsmış.Allahtandır demiş,kabullenmiş ama eskisine göre daha suskun,daha içine kapanık bir adam şimdi.

Oyuncular